referans1

Küçük katı taneciklerinin, gaz veya sıvı ile temas ettirilerek akışkanların özelliklerine benzer özellikler kazandırma işlemine “akışkanlaştırma” denir. Modern kurutma yöntemleri arasında akışkan yataklı kurutma tekniği önemli bir yere sahiptir.Akışkan yataklı kurutucularda, ürünün silindirik veya küresel tanecik biçiminde olabilmesi için kurutulacak malzeme bir elekten geçirilerek kurutucuya yüklenir. Tanecikli malzeme bu süre içinde akışkanlaştırılmıştır ve malzemenin nemi bir kurutma gazı (genellikle havadır) ile uzaklaştırılır.

Akışkan yatakta gaz hızı çok önemlidir ve dikkatli ayarlanmalıdır. Toz veya taneli yapıdaki kurutulan malzeme ile akışkanlaştırma gazı arasında temas çok iyi olmaktadır. Bu nedenle kurutma havası ve tanecikler arasında ısı transferi de etkin şekilde gerçekleşir. Bu kurutma sistemi ile büyük sıcaklık farklarında malzemelerin sakınca olmaksızın kurutulması mümkündür. Otomatik yükleme ve boşaltmanın mümkün olduğu bu sistemin en önemli üstünlüğü kurutma işleminin kısa sürede tamamlanmasıdır.Akışkan yatak kurutucular, biyolojik ürünlerin kurutulmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemlerin en önemli üstünlüğü yatak içinde tanecik karışımının yüksek seviyede olması ve bu nedenle kurutma için daha homojen bir sürecin meydana gelmesidir. Ürünün aşırı ısınmaması da sistemin diğer bir üstünlüğüdür. Bundan dolayı ısıya karşı hassas maddelerin kurutulmaları için çok uygundurlar. Ürün taneciklerinin mekanik olarak zarara uğrama riski, şeklinin değişmesi ve taneciklerin topaklaşıp akışkanlığı zorlaştırmaları ise akışkan yataklar için sakınca teşkil etmektedirler.

Akışkan yatak kurutma tekniği modern kurutma yöntemleri içinde önemli bir yere sahiptir. Genel olarak taneli materyallerin kurutulmasında uygun olmakla birlikte, akışkan yatağın içine pülverize edilebilen eriyik ve pürelerin kurutulmasında da kullanılabilir.

 
Bisküvi Unu Hububatlar Rendelenmiş Kökler
Bitki Ve Hayvan Özleri İnce Parçalanmış Patates Sakaroz
Buğday Unu Jelâtin Sodyum Aljinat (Alginat)
Çay Kahve Soya
Çöp Kahve Süt Şekeri
Dekstroz Kalsiyum Karbonat Ve Bikarbonat Süt Tozu
Diyatomit Kga Şeker
Doğal Otlar Laktoz Granülleri Tahıllar
Ekmek Kırıntısı Meyan Kökü Tohum
Fındık Nişasta Toz Ve Granül Baharat
Filizlenmiş Arpa Otlar Ve Baharatlar Tuz
Früktoz Paprika (Kırmızı Biber) Tütün
Gdl Pektin Tozu Un
Geri Dönüşüm Ürünleri Peynir Vitamin A
Gıda Katkı Maddeleri Pirinç Vitamin C
Gıda Koruyucu Maddeleri Protein Tozları Yer Elması
Havuç Pufa Yer Fıstığı  
Alçı Taşı Demirli Sülfat, Hidrat Fertilizer, Doğal Magnezyum, Hidrat Metal Oksit 
Bakır Cürufu Leonardit Mermer Tozu
Bakır Sülfat, Kaya Tuzu Potasyum Fulorür Tuzu
Bentonit Kireçtaşı Seramik
Çakıl Kok Turba Perlit
Demir Cürufu Kömür  
Alüminyum Oksit Tuzu Kalsiyum Klorür Metal Hidroksitler
Amonyum Sülfat Kalsiyum Laktat Metal Oksitler
Bakır Sülfat (Hidrat) Karboksil Metil Selüloz Metal Tozları
Beyazlatıcı Materyaller Katalizörler Plastik Taneleri
Boyalar Kimyasal Çökeltiler Potasyum Klorür
Böcek İlaçları Kimyasallar Potasyum Sülfat
Butil Kauçuk Kireçtaşı Selüloz
Deterjanlar Kromik Asit Silika Jel
Geçiş Metal Karbonatları Ksiloz (Odun Şekeri) Sodyum Sülfat
Herbisit Laktoz Granülleri Vanadyum Oksit
Hidratlar Magnezyum Yapay Protein
İyon Değişim Reçineleri Magnezyum Sülfat Zn Pb (Çinko Kurşun) Granülleri
Kalsiyum Karbonat (Toz Ve Tanecik)    
       Bentonit Çin Kili Metal Tuzlar
       Boya Ve Pigmentleri Metal Oksitler  
   Ağartma Malzemeleri Çimento Karışımları Kum
   Asbest Duvar Kaplaması, Alçı Taşı Lifli Mazlemeler
   Beton Tuğla Kauçuk Granülleri Selüloz
   Çam Kabuk Altı Tabakası Kırmızı Tuğla Sunta (Talaş Tahtası)
   Çam Talaşı Kireç Taşı  
  Fiber Kağıt, Ambalaj Pamuk
  Hint Keneviri Keten Fiber Yün
Balık Eti Evsel Atıklar Nişasta
Balık Yemi Gübre Odun
Çiçekler (Polen Elde Etmek İçin) Hayvan Kesim Atıkları Patates Artıkları
Çöp Hindistan Cevizi Poleni Protein Özleri
Deniz Yosunu Kan  
Dışkı, Pislik, Tortu Posa Tozları Narenciye Ve  Turunçgillerin Kabukları  
Akrelik Taneleri Kauçuk Bileşikleri Polipropilen Tozu
Diyakoz, Akrelik Polimerleri Küresel Polimerler Propilen Etilen Kopolimerleri
Hidrofob Polimerleri Polietilen Tozu PVC
Selüloz    
Bitkisel Özler Kalsiyum Karbonat Sakaroz
Granüller Kalsiyum Laktat Salisilik Asit
Jelatin Protein Tabletler
TOP